Program

 

8.30-9:00         Ankomst og morgenmad

 

9:00- 9:25        Introduktion til S’et i ESG og arbejdet med social ansvarlighed

Vi starter seminaret med en kort velkomst og introduktion til S’et i ESG og arbejdet med social ansvarlighed

v. Christina Schultz, Byggeriets Samfundsansvar

 

9:25-10:00       Øgede krav til måling af S’et i ESG.

Hvordan hænger S’et sammen med EU-rapportering under CSRD, EU-krav til arbejde med processer under CSDDD og krav til at arbejde med sociale minimumsgarantier under EU-taksonomien?

v. Thomas Trier Hansen, chefrådgiver, Rambøll

 

10:00-10:30     Den sociale materialepyramide

Få inspiration til, hvordan man arbejder risikobasereret når der skal vælges materialer i byggeprojekter. Få konkret inspiration til hvordan man med den sociale materialepyramide kan starte dialogen om arbejdet med sociale bæredygtighed herunder sociale minimumsgarantier under EU-taksonomien.

v. Mia Heide, PhD, Niras

 

10:30-10:45     Kaffe pause

 

10:45-11:15     Hvad er Due Dilligence i forhold til social ansvarlighed?

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med risikovurdering og politikker i forhold til social bæredygtighed?

v. Cathrine Bloch Veiberg, Responsible Value Chains Team Lead, Institut for menneskerettigheder 

 

11:15-11:45     CASE: En risikobaseret tilgang til social dumping: Strategisk brug af arbejdsklausul

Få et indblik i hvordan man kan arbejde risikobaseret med socialdumping, når Københavns Kommune fortæller om deres arbejde på området. Du bliver blandt andet klogere på, hvilken betydning krav og opfølgning har.

v. Ann Louise Brix, kontorchef, Københavns Kommune 

 

11:45-12:00     Opsamling på formiddag. 

 

12:00-13:00     Frokost

 

13:00-13:10    Introduktion til eftermiddagen

Hvordan arbejder man med S’et og hvilken værdi skaber det for virksomhederne og samfundet. Hvordan stiller man krav og følger op på sociale klausuler?

v. Christina Schultz

 

13:10-13.40     Flere lærlinge i beskæftigelse: Lærlingeklausulen som redskab

Hvilken rolle spiller lærlinge klausuler i arbejdet med social ansvarlighed? I dette oplæg bliver du klogere på, hvordan du arbejder målrettet med lærlinge herunder indsatser for fastholdelse. Hvilken betydning har måltal og opfølgning for, at du når i mål med din indsats?

v. Eva Milsted Enoksen, chefkonsulent, Metroselskabet

 

13:45-14:25     Målepunkter og redskaber til at dokumentere social bæredygtighed

Præsentation af sociale elementer man kan måle på. Få en introduktion til den sociale beregner og bliv klogere på, hvordan du kan arbejde med benchmarks for inklusion på både landsplan og brancheniveau.

v. Marianne Lyngberg Nilsson, marketingchef, Cabi

 

14:25-14:45     Kaffe og kage

 

14:45-15:45    Engagement session: beskæftigelsesklausul

Kort pitch og inspiration til hvordan du kommer i gang inden du går hjem. I denne session har du mulighed for at møde social-økonomiske virksomheder der social beskæftigelse. Du har her muligheden for at starte dialogen om partnerskaber, der kan bidrage til dit arbejde med S’et i ESG.

Oplægsholder annonceres snarest

 

15:45–16:00    Opsamling på dagen og anbefalinger til hvor I går i gang når I kommer hjem

Vi slutter dagen af med en kort opsamling. Her får du bl.a. anbefalinger til, hvor du skal gå i gang, når du kommer hjem.

v. Christina Schultz, sekretariatsleder, Byggeriets Samfundsansvar  

Priser

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 3200 kr.

Ikke-medlemmer: 4800 kr.