Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen

Program

08:30-09:00 Ankomst og morgenmad

09:00-09:25 Velkomst og introduktion

Dagens seminar starter med en velkomst og introduktion til S’et i ESG og hvorfor det er vigtigt at arbejde med social ansvarlighed som en del af bæredygtighedsindsatser.

Christina Schultz, direktør, Byggeriets Samfundsansvar

09:25-10:00 Hvordan sætter man en strategisk retning for sit arbejdet med S’et i ESG?
Metroselskabet har udarbejdet en politik for social bæredygtighed. I dette oplæg kan du blive klogere på de tre ben politikken består af, og indsigt i hvilke indsatser Metroselskabet arbejder med i forhold til arbejdstagervilkår, diversitet og inklusion samt globale værdikæder.
Metroselskabet, taler tilgår

10:00-10:30 Øgede krav til måling af S’et i ESG

Hvordan hænger S’et sammen med EU-rapportering under CSRD, EU-krav til arbejde med processer under CSDDD og krav til at arbejde med sociale minimumsgarantier under EU-taksonomien?

Thomas Trier Hansen, chefrådgiver, Rambøll

10:30-10:45 Kaffepause

10:45-11:15 Den sociale materialepyramide

Få inspiration til, hvordan man arbejder risikobasereret når der skal vælges materialer i byggeprojekter. Få konkret inspiration til hvordan man med den sociale materialepyramide kan starte dialogen om arbejdet med social bæredygtighed herunder sociale minimumsgarantier
under EU-taksonomien.

Mia Heide, PhD, Niras

11:15-11:45 Case: En risikobaseret tilgang til social dumping: Strategisk brug af arbejdsklausuler

Få et indblik i hvordan du kan arbejde risikobaseret med socialdumping. I dette oplæg kan du blandt andet blive klogere på, hvilken betydning krav og opfølgning har for at sociale indsatser skaber effekt.
Taler tilgår

11:45-12:00 Opsamling på formiddag

12:00-13:00 Frokost

13:00-13:10 Introduktion til eftermiddagen

Hvilken værdi skaber det for virksomhederne og samfundet at arbejdet med S’et i ESG?

Christina Schultz, direktør, Byggeriets Samfundsansvar 

13:10-13:40 Case: CSRD med social bæredygtighed – hvordan dokumenteres af sociale indsatser og  hvilken værdi skaber det?

I dette oplæg hører du fra en virksomhed, hvordan man arbejder med strategiske prioriteter indenfor den sociale bæredygtighed og hvordan ESG-rapportering kan hjælpe  med at følge op på disse. I oplægget får du konkrete eksempler på implementering og hvordan indsatser monitoreres og afrapporteres.

Mette Bønding, forandrings- og implementeringsleder, Aarslef

13:45-14:10 Datamuligheder til at dokumentere social bæredygtighed

Præsentation af datamuligheder for S´et i ESG. Hvordan kan man styrke S´et og hvordan måler man det? Tips til det sociale ansvar i byggeriet, og hvordan man finder benchmarktal for inklusion på brancheniveau.

Marianne Lyngberg Nilsson, marketingchef, Cabi

14:10-14:35 Dokumentation med Den sociale Bæredygtighedsberegner.

I dette oplæg bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med at dokumentere din sociale indsats i virksomheden og i forbindelse med byggeprojekter. I oplægget bliver du blandt andet præsenteret for, hvordan du kan arbejde med sociale partnerskabsaftaler og sikre DGNB-point i forbindelse med anvendelse af den sociale bæredygtighedsberegner.
Benny Christensen, projektchef, Grow

14:35-14:50 Kaffe og kage

14:50-15:20 Dialog og erfaringsudveksling

15:20-15:45 Kom i gang med at skabe social værdi ved at få unge på kanten i job

Dagens sidste oplæg giver konkret inspiration til, hvordan du kommer i gang med arbejdet. I dette oplæg møder du organisationen High-Five, der arbejder med at få unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet, i job. Du har her muligheden for at stille spørgsmål og blive klogere på hvordan din virksomhed kan arbejdet med S’et i ESG gennem social beskæftigelse af unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Ole Hessel, direktør, High:five

15:45–16:00 Opsamling på dagen

Vi samler op på dagens input og refleksioner.
Christina Schultz, direktør, Byggeriets Samfundsansvar 

 

Arrangementet afholdes også i København. Læs mere her.