I Byggeriets samfundsansvar vil vi gerne sørge for, at vores arrangementer og aktiviteter afspejler medlemmernes behov og interesser. Derfor laver vi hvert år i forbindelse med vores årsmøde en medlemsundersøgelse, som skal vise os, hvordan I som virksomheder arbejder med foreningens charter for samfundsansvar og hvilke konkrete indsatser i arbejder med for at fremme samfundsansvar i byggeriet. Som et nyt tiltag afholder vi i år også denne workshop om foreningens aktiviteter. Workshoppen er både for vores eksisterende medlemmer og potentielle nye medlemmer.
  

 

PROGRAM

14:00 Velkomst og kort indflyvning til Byggeriets samfundsansvar og vores charter

v Christina Schultz 

 

14:10 Præsentation af medlemsundersøgelse og analyse af resultater

V. Nadia Sander Strange 

 

14:30 Jeres spørgsmål til undersøgelsen og foreningens arbejde 

 

14:50 Pause med kaffe 

 

15:00 WORKSHOP 

Aktører og charter

Hvilket led i værdikæden repræsenterer I?
Hvordan sætter I foreningens charter i spil og hvor har I særligt udfordringer med at arbejde konkret med samfundsansvar?  

Fælles opsamling i plenum  

 

Status på jeres engagement i Byggeriets Samfundsansvar  

Baseret på jeres indledende samtale hvilke aktiviteter benytter I jer af hos foreningen?
Hvad kunne I godt bruge mere af?  Hvilke temaer under tredobbelte bundlinje er vigtige for jer at arbejde? 

Fælles refleksion 

 

Ønsker til fremtiden

Hvilke arrangementer eller aktiviteter kunne I godt bruge mere af?
Hvad skal formaterne være for at I kan finde tid i en travl hverdag til at deltage?
Foreningen laver også projekter, hvor vi udvikler værktøjer til virksomhederne, hvilke værktøjer/emner er vigtige for jer? Hvilke temaer under den tredobbelte bundlinje er vigtige for jer?  

 

15:45 Opsamling: konkrete initiativer vi skal gå videre med 

 

16:00 Tak for i dag og uformelt netværk