Seminaret afholdes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Priser

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 3200 kr.

Ikke-medlemmer: 4800 kr.

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

09:30-09:45 Velkomst
Hvorfor skal vi dokumentere bæredygtigheden i vores byggerier? Står værdien af dokumentationen mål med indsatsen? Hvad opnår vi af effekterne, og hvad kan vi bruge dokumentationen til? Bygherreforeningen åbner dagens program og rammesætter dagens tema.

Christina Schultz, sekretariatsleder, Byggeriets Samfundsansvar & Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen & ordstyrer på dagen

09:45-10:30 Strategien som driver for bæredygtigheden
Det kræver mange overvejelser og hensyn at fastlægge ambitionen for, hvor bæredygtig man ønsker at være som bygherreorganisation. En god metode til at blive afklaret herom er at arbejde strategisk, taktisk og operationelt og dermed få struktur på, hvordan man kommer fra at sætte bæredygtighedsmål til at realisere dem i praksis. Og for at sikre, at den bæredygtighed man efterspørger i sin strategi lever op til strategiens udfaldskrav, er byggeprogram, udbud og dokumentation vigtige taktiske redskaber. I dette indlæg skal vi høre om, hvordan vi sikrer, at dokumentation skaber værdi.

Taler annonceres snarest

10:30-10:45 Formiddagspause

10:45-11:30 Den frivillige bæredygtighedsklasse
Afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) løber frem til udgangen af 2023 og skal herefter evalueres. Fokus i anvendelsen af klassen har været at undersøge skærpede krav ift. bygningsreglementet, førend de eventuelt indføres som basiskrav. Selvom klassens officielle fremtid er uafklaret, har den givet en række erfaringer med at arbejde med bæredygtighed på et højere niveau end basiskravene – særligt i mindre projekter, hvor bygherre ikke har ønsket at certificere eller mærke sit byggeri. I dette indlæg hører vi om erfaringer med at efterleve og dokumentere krav i FBK, og om anvendelse af klassen skaber værdi ift. at sikre mere bæredygtighed – baseret på en konkret case.

Lars Erik Bancroft, arkitekt MAA, Arkitema

11:30-12:30 Frokost

12:30-13:15 Svanemærket
Svanemærket er efter knap 40 år en af Nordens mest letgenkendelige mærkningsordninger og i 2023 har en ny generation af kriterier set dagens lys. Svanemærket er kendt – ikke blot i byggebranchen, men også i den brede befolkning. Derfor vælger nogle bygherrer denne ordning i forbindelse med opførelsen af eksempelvis nye velfærdsbyggerier. Men hvilke unikke værktøjer giver denne ordning, for eksempel økonomisk, kommercielt og politisk? Og hvad skal man som bygherre omvendt være opmærksom på, når man vælger at svanemærke sit projekt? Her skal vi høre om Ikano Boligs erfaringer med Svanemærket, om de overvejelser, der er gået forud for valget af netop denne mærkning, og hvad der ligger af forventninger.

Lone Lindgård Lauersen, bæredygtighedschef, Ikano Bolig

13:15-14:00 DGNB
Mange bygherrer vælger at benytte den etablerede DGNB-certificering, når de skal dokumentere bæredygtigheden i deres byggerier. I Danmark findes der på nuværende tidspunkt en hel del erfaringer med certificeringsordningen, hvor byggerier eller hele byområder evalueres ud fra de seks hovedområder; miljømæssig kvalitetøkonomisk kvalitetsocial kvalitetteknisk kvalitetproceskvalitet og områdekvalitet. Dette indlæg giver indsigt i nogle af de erfaringer, man har gjort sig i brugen af certificeringsordningen og et bud på, hvilke bæredygtighedsambitioner DGNB kan indfri og i hvilke kontekster, certificeringen kan komme til kort.

Taler annonceres snarest

14:00-14:15 Eftermiddagskaffe og netværk

14:45-15:30 EU-taksonomien
EU’s taksonomi er sammen med kravene til transparens i finansieringssektoren under udvikling og implementering – også i bygge- og anlægssektoren. De første miljø- og klimamål samt basiskriterier for dokumentation og rapportering af bæredygtighed er vedtaget, og de store virksomheder, som i første omgang er omfattet, er allerede i gang med at anvende taksonomien. I de kommende år vil øvrige mål, kriterier og virksomheder, der omfattes af kravene, blive udvidet, og på sigt vil taksonomien definere, hvad der kan kaldes bæredygtigt i byggeriet. I dette indlæg får vi et en introduktion til taksonomiens kringelkroge og betydning for byggeriets parter samt et sneak peak på et kommende værktøj til at screene sine projekters profil ift. taksonomien.

Kristoffer Negendahl, associate professor, Dep. of Civil and Mechanical Engineering, DTU

15:30-16:00 Opsamling
Vi runder seminaret af med en runde på, hvordan deltagerne ser på landskabet af dokumentation, og hvordan vi undgår, at dokumentation ikke blot bliver en omkostning, men faktisk skaber værdi fra de tidligere beslutninger til den efterfølgende drift.

16:00 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes