Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år, og mange organisationer indtænker i stigende grad bæredygtighed som en vigtig del af den overordnede strategi. Men hvad gør man, når ambitionerne vokser, og man gerne vil mere end Bygnings-reglementets minimumskrav?

De seneste år har budt på mange nye forventninger og krav, der skal bringe byggeriet i en bæredygtig retning, og branchen forbereder sig på gearing og implementering af en række yderligere krav inden for en overskuelig fremtid.

Der er flere tilgange at vælge mellem, når det gælder krav, metoder og dokumentation, som i sidste ende afspejler organisationens ambitioner for fremtidens byggerier. Men hvilke effekter vil I opnå og, ikke mindst, hvordan vil I dokumentere? På dette seminar får du et godt indblik i, hvor langt man kan nå med den frivillige bæredygtighedsklasse samt indblik i, hvor bygherrer oplever, at to af tidens mest anvendte certificeringer, DGNB og Svanemærket, skaber værdi.

Seminaret afholdes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Er du medlem af Bygherreforeningen? Så får du samme medlemspris som FBSAs medlemmer, 3.200 kr. ex. moms. Alt du skal gøre er at tilmelde dig via siden her, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af Bygherreforeningen ved tilmeldingen.

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad 

09:30-09:45 Velkomst

Hvad må vi kalde bæredygtigt? Hvorfor skal vi dokumentere bæredygtigheden i vores byggerier? Står værdien af dokumentationen mål med indsatsen? Hvad opnår vi af effekterne, og hvad kan vi bruge dokumentationen til? Bygherreforeningen åbner dagens program og rammesætter dagens tema.

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen & facilitator på dagen

09:45-10:30 Strategien som driver for bæredygtigheden

Det kræver mange overvejelser og hensyn at fastlægge ambitionen for, hvor bæredygtig man ønsker at være som bygherreorganisation. En god metode til at blive afklaret herom er at arbejde strategisk, taktisk og operationelt, og dermed få struktur på, hvordan man kommer fra at sætte bæredygtighedsmål til at realisere dem i praksis. Og for at sikre den bæredygtighed, man efterspørger i sin strategi, lever op til strategiens udfaldskrav, er byggeprogram, udbud og dokumentation vigtige taktiske redskaber. I dette indlæg skal vi høre om, hvordan vi sikrer, at dokumentation skaber værdi.

Bo Allan Niebuhr, afdelingschef, Frederikshavn Kommune

10:30-10:45 Formiddagspause

10:45-11:30 Den frivillige bæredygtighedsklasse

Afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) løber frem til udgangen af 2023 og skal herefter evalueres. Fokus i anvendelsen af klassen har været at undersøge skærpede krav ift. bygningsreglementet, førend de eventuelt indføres som basiskrav. Selvom klassens officielle fremtid er uafklaret, har den givet en række erfaringer med at arbejde med bæredygtighed på et højere niveau end basiskravene – særligt i mindre projekter, hvor bygherre ikke har ønsket at certificere eller mærke sit byggeri. I dette indlæg hører vi om erfaringer med at efterleve og dokumentere krav i FBK, og om anvendelse af klassen skaber værdi ift. at sikre mere bæredygtighed – baseret på en konkret case.

Jens Kristian Nielsen Rønnest, energy manager, Aalborg Kommune, Aak Bygninger

11:30-12:30 Frokost

12:30-13:15 Svanemærket

Svanemærket er efter knap 40 år en af Nordens mest letgenkendelige mærkningsordninger og i 2023 har en ny generation af kriterier set dagens lys. Svanemærket er kendt – ikke blot i byggebranchen, men også i den brede befolkning. Derfor vælger nogle bygherrer denne ordning i forbindelse med opførelsen af eksempelvis nye velfærdsbyggerier. Totalentreprenøren Scandi Byg tog for nogle år tilbage en beslutning om at få deres byggesystem svanemærket, hvilket betyder, at de i dag leverer svanemærkede boliger som standard. Hvorfor valget faldt på netop Svanemærket, og hvad denne beslutning har ført med sig af læring og opmærksomhedspunkter, skal vi høre meget mere om i dette indlæg.

Joan Bruun Thiesen, bæredygtighedschef, Scandi Byg

13:15-14:00 DGNB

Mange bygherrer vælger at benytte den etablerede DGNB-certificering, når de skal dokumentere bæredygtigheden i deres byggerier. I Danmark findes der på nuværende tidspunkt en hel del erfaringer med certificeringsordningen, hvor byggerier eller hele byområder evalueres ud fra de seks hovedområder; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Dette indlæg giver indsigt i nogle af de erfaringer, man har gjort sig i brugen af certificeringsordningen.

Thomas Fænø Mondrup, sustainability director, Arkitema

14:00-14:15 Eftermiddagskaffe og netværk 

14:45-15:30 EU-taksonomien (Oplægget afholdes online)

EU’s taksonomi er sammen med kravene til transparens i finansieringssektoren under udvikling og implementering – også i bygge- og anlægssektoren. De første miljø- og klimamål samt basiskriterier for dokumentation og rapportering af bæredygtighed er vedtaget, og de store virksomheder, som i første omgang er omfattet, er allerede i gang med at anvende taksonomien. I de kommende år vil øvrige mål, kriterier og virksomheder, der omfattes af kravene, blive udvidet, og på sigt vil taksonomien definere, hvad der kan kaldes bæredygtigt i byggeriet. I dette indlæg får vi et en introduktion til taksonomiens kringelkroge og betydning for byggeriets parter samt et sneak peak på et kommende værktøj til at screene sine projekters profil ift. taksonomien.

Kristoffer Negendahl, associate professor, Dep. of Civil and Mechanical Engineering, DTU

15:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Talere

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen & facilitator på dagen

Bo Allan Niebuhr, afdelingschef, Frederikshavn Kommune

Jens Kristian Nielsen Rønnest, energy manager, Aalborg Kommune, Aak Bygninger

Joan Bruun Thiesen, bæredygtighedschef, Scandi Byg

Thomas Fænø Mondrup, sustainability director, Arkitema

Kristoffer Negendahl, associate professor, Dep. of Civil and Mechanical Engineering, DTU)

M.fl.