EU er i øjeblikket drivkraft bag omfattende ny lovgivning på bæredygtighedsområdet. Det gælder både for finansielle aktiviteter, for rapportering og for rettidig omhu for sociale og grønne løsninger i virksomheders internationale værdikæder.

Der er nok at tage fat på, med mange nye krav og løsninger at forholde sig til. På dette seminar sætter vi fokus på EU’s nye taksonomiforordning, som for første gang sætter en standard for, hvordan bæredygtige investeringer skal defineres, implementeres og rapporteres i alle finansielle aktiviteter på europæisk plan.

Forordningen omfatter alle byggeriets aktører over en vis størrelse direkte, og resten af branchen indirekte, lige fra bygherrer til materiale- og serviceleverandører, ligesom både eksisterende bygninger, enkeltstående tiltag, renoveringer og nybyggeri er underlagt reglerne. Potentielt vil forordningen være katalysator for en fundamental markedsændring, hvor bygherre- og leverandørforhold ændres drastisk.

Så hvordan finder vi rundt i de mange regler, og samtidigt formår at udnytte potentialet strategisk til at skabe et mere bæredygtigt marked?

På dagen får du blandt andet svar på, hvad den nye forordning betyder for den danske byggebranche, hvordan regelsættet kan udnyttes som driver til et grønnere byggeri, samt hvordan danske virksomheder arbejder med de nye grønne standarder.

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen, og forekommer også i København d. 15/11/23

Priser

  • Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 3200 kr.
  • Ikke-medlemmer: 4800 kr.

Program

09.00-09.30 Ankomst og morgenmad
09.30-09.45 Introduktion og velkomst – Hvorfor er taksonomien vigtig for byggeriet?

Byggebranchen er en af Danmarks største industrier, og melder derfor også om udfordringer ift. prisstigninger, krig og materialemangel. Vi sætter byggeriet i perspektiv, og giver en indflyvning på, hvordan EU-taksonomien spiller en rolle i at skabe bæredygtige standarder på tværs af Europa, bl. a. for at takle nogle af de store, internationale udfordringer, vi som branche står overfor.

v. Christina Schultz, sekretariatschef i FBSA

09.45-10.15 Bæredygtighed i EU – kort fortalt

EU’s Green Deal sætter rammerne for en række nye lovgivningsmæssige tiltag, som EU har sat i værk for at mindske greenwashing og fremme den miljømæssige og sociale bæredygtighed hos regionens virksomheder. Få en introduktion til, hvordan de forskellige elementer hænger sammen og påvirker hinanden.

v. Helle Bergstrøm, director, ESG and Sustainability Services hos Sustainable Business Solutions

10.15-10.45 Introduktion til EU-taksonomien for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet

Taksonomien er et klassifikationssystem, der skal skabe et fælles sprog for bæredygtighed i Europa. Formålet med lovgivningen er at flytte kapitalstrømme mod bæredygtige investeringer i en række sektorer som i høj grad kan bidrage til at nå EU’s klimamål. Byggeriet er en af disse, hvor innovative løsninger byder på et stort potentiale for at bidrage til den grønne omstilling. Få en introduktion til lovgivningen, hvad den indeholder, og hvilke aktører, der er er påvirkede.

v. Alexander Mollan Bohn Christensen, konsulent, Dansk Standard

10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Taksonomi i udbud – de lovgivningsmæssige effekter af bæredygtighed på dagsordenen

Bæredygtighed er et relativt nyt koncept indenfor national og international lovgivning. Ofte kræver det stor faglighed og teknisk kunnen at forstå, hvordan man skal leve op til den nye lovgivning, når bygherrer skriver udbud. Få en introduktion til de vigtigste overvejelser, du som bygherre skal gøre dig i forhold til dine nye projekter.

v. Svend Bjerregaard, partner, Holst Advokater

11.30-12.00 Helhedsorienteret grøn omstilling – taksonomiens sociale komponenter

Med den grønne omstilling følger også et ansvar for at sikre, at der ikke bliver gået på kompromis med f.eks. arbejdsvilkår og løn i virksomheders produktion. I taksonomiens termer bliver dette kaldt ”minimum sociale sikkerhedsforanstaltninger”. At møde disse minimumskrav er en af tre betingelser for virksomheder, der ønsker at operere i overensstemmelse med taksonomien. Dertil kommer en potentiel social taksonomi, som endnu er på tegnebrættet og p.t. afventer udmelding fra Kommissionen omkring, hvornår og hvordan den forventes at tage form. Få overblik over hvad de forskellige dele indebærer, og hvordan din organisation bedst møder og forbereder sig på de forskellige krav. 

v. Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

12.00-12.30 Fælles opsamling på morgendagens oplæg og tid til spørgsmål
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.00 Case: Hvad betyder taksonomien som anlægsbygherre?

Energinet ejer, driver og udbygger energiens motorveje for at understøtte den grønne omstilling. Rikke Pfänner fortæller hvordan Energinet har grebet opgaven med EU-taksonomien an i praksis, og hvordan dette arbejde kan bruges til mere end bare en tjek-boks øvelse.

v. Rikke Pfänner, bæredygtighedschef, Energinet

14.00-14.30 Case: Rådgiveren og taksonomien

Taksonomien er en stor elefant, det kan virke svært at tage hul på. Men hvis man først får ’zoomet ind’ på bygningskategori og den rette og mest effektive ’indgang’ i form af primært miljømål, bliver det mindre kompliceret. I dette oplæg skabes et overblik over kravene til de forskellige bygningskategorier alt efter hvilket miljømål man vælger som primært samt medfølgende DNSH kriterier for de resterende miljømål. Bygningsejere og – investorer arbejder ofte på portefølje niveau. Derfor kigger vi også på hvordan man, udover taksonomi arbejdet med den enkelte bygning, kan tilgå og arbejde effekt og strategisk med at opnå en højere grad af taksonomi compliance og dermed bæredygtighed for hele ejendomsporteføljen.

v. Mette Skovbo Silbiger, Danish Energy Management 

14.30-14.50 Pause
14.50-15.20 Udfordringer og muligheder i taksonomien – diskussion ved bordene
15.20-15.50 Case: Taksonomien set i entreprenørens øjne

EU Taksonomi, ESG-registreringer og CSRD-rapportering, kært barn med mange navne. Lars Dithmer giver indblik i Aarsleffs ambitioner om at gøre data til en naturlig del af hverdagen og opgaveløsninger – og på sigt både en hjælp til virksomhedens grønne omstilling og konkurrencefordel i markedet.

v. Lars Dithmer, bæredygtighedschef, Per Aarsleff A/S

15.50-16.00 Afrunding og tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.