Den 18. marts sætter vi i Byggeriets Samfundsansvar sammen med Habitats og ConTech Lab fokus på biodiversitet i byer og bebyggede miljøer.

På dagen lanceres et helt nye inspirationskatalog til biodiversitet i byggeri og byudvikling, som er udviklet af Habitats i samarbejde med ConTech Lab. Inspirationskataloget er finansieret af Realdania, og dækker feltet bredt, fra politiske overblik, gennemgang af værktøjer, til konkret arbejde på land og i havet, plus kunstneriske perspektiver.

Du vil som deltager blive introduceret til spændende cases om biodiversitet i byer og bebyggede områder fra både bygherreperspektiv og rådgivere, få ny viden om hvilke biodiversitetsindsatser der kan give mening at fokusere på, og desuden have mulighed for at diskutere arbejdet med biodiversitet i byggeriet med aktører fra hele værdikæden.

Baggrunden for arrangement er bl.a. at der i byggeriet er en stigende forståelse for, at biodiversitet er vigtigt at indtænke som del af bæredygtighedsstrategier. Det udspringer af regulering som bl.a. EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der giver biodiversitet øget fokus, da virksomheder, der er omfattet af direktivet, er nødt til at forholde sig til og arbejde med biodiversitet. Lige som det udspringer af nye udgivelser som f.eks. Byggeriets Handletank, der foreslår at tilslutte sig ‘Nature Positive by 2030’, med en ambition om, at alle bygge-og anlægsprojekter senest i 2030 skal have et positivt nettobidrag til biodiversiteten.

Så biodiversitet i byudvikling og byggeri er stort og vigtigt, men kan også være svært at gå til. For hvordan skal vi udvikle og forankre indsatserne? Hvad fungerer og giver mening biologisk? Og hvor meget kan man gøre on-site versus off-site?

 

PROGRAM

14:00 Velkomst ved Byggeriets Samfundsansvar

14:05 Introduktion til emnet biodiversitet – hvad, hvorfor og hvordan?

14:10 Præsentation af nyt inspirationskatalog til biodiversitet v. Rasmus Vincentz fra Habitats

14:20 Biodiversitet – naturpositive strategier, digitalisering og fælles værktøjer v Christina Haupt Toft fra ConTech Lab

14:30 Angorahaven – Biodiversitet on-site og off-site v Allan Plambæk Madsen fra Tetriis

14:40 Case fra rådgiverperspektiv

14:50 Debat mellem ledere og praktikere

15:30 Refleksion: Hvor er vi i vores egen virksomhed? Hvordan kan vi som branche i fællesskab rykke os?

15:45 Opsamling

16:00 Netværk og drinks

 

Vi håber, at du har lyst til at deltage og bidrage til diskussion om biodiversitet i det byggede miljø.