Dette kursus giver dig en større indsigt i og forståelse for, hvordan du kan stille og håndtere bæredygtighedskrav i udbudsmaterialet og samtidigt får fulgt op i processen, så du opnår den grad af bæredygtighed, som du definerer i dit udbud og ønsker i det færdige byggeri.

På kurset får du både den teoretiske baggrund, og forslag til hvad du skal være opmærksom på i praksis i udbudsprocessen. Derudover bliver du præsenteret for en konkret inspirationscase, hvor konkrete bæredygtighedstiltag er prioriteret højt allerede i udbudsmaterialet. Eftermiddagen byder på praktisk øvelse med at få mere bæredygtighed ind i et udbud, når dagens gennemgående undervisere stiller en opgave, som skal løses med udgangspunkt i læringer fra formiddagens vidensoplæg.

Kurset er for dig, der som offentlig, almen eller privat bygherre eller bygherrerådgiver, har brug for viden om – eller en opdatering på – hvordan du kan inkludere bæredygtighed i dine udbud, og hvad du skal sikre dig i praksis.

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Er du medlem af Bygherreforeningen? Så får du samme medlemspris som FBSAs medlemmer, 3.200 kr. ex. moms. Alt du skal gøre er at tilmelde dig via siden her, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af Bygherreforeningen ved tilmeldingen.

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Introduktion: Vi sætter rammen for dagen

Vi får en kort introduktion til dagen og rammesætter de udfordringer, som vi stiller skarpt på i løbet af kurset. Herefter hilser vi på hinanden ved bordene, inden vi skal høre det første oplæg.

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen

 

09:45-10:40 Bæredygtighed i udbudsprocessen

Når vi vil bygge mere bæredygtigt, skal bygherren allerede i sit udbud efterspørge mere bæredygtighed. Men hvordan får man bæredygtighed ind i de forskellige elementer af udbudsprocessen: Hvornår skal bygherren opstille krav? Hvornår skal man gennem konkurrencekriterier lade tilbudsgiverne byde ind? Og hvornår skal man gå i dialog med markedet om, hvor og hvordan de kan levere mere bæredygtige løsninger? Der er mange muligheder og også mange steder, hvor du skal være opmærksom undervejs i processen. Dem præsenteres du for her, ligesom du vil få indblik i den kommende publikation om ’Bæredygtighed i udbud’ fra Værdibyg.

Mikael Kenno Fogde, ekstern juridisk konsulent, Bygherreforeningen og Rolf Simonsen, programdirektør, Værdibyg

 

10:40-10:55 Pause

 

10:55-11:25 Cirkulære konkurrencekriterier i udbuddet

En ny publikation, Cirkulære Kriterier, kigger ind i en række projekter, hvor cirkulære kriterier har været indarbejdet i udbudsmaterialet. Publikationen undersøger og giver bud på, hvordan man i praktisk kan gribe et byggeprojekt an, hvor cirkulær økonomi skal være en vigtig del. Publikationen bygger desuden ovenpå ’Cirkulære Udbud’ fra 2021. Du bliver her kort introduceret til publikationerne og får en indflyvning til den case, som vi efterfølgende skal høre mere om.

Lene Brix, CEO, MATTER bybrix

 

11:25-12:00 P-HUS i Musicon

Dybdegående miljøtekniske undersøgelser, fokus på risikohåndtering og genbrugte materialer har været centrale elementer i udbudsarbejdet med et nyt P-HUS i Musicon. Ved at sætte krav til entreprenøren har Roskilde Kommune formået at løfte det bæredygtige niveau samtidig med, at der er arbejdet fokuseret på at trække risici ud af kontrakten. Vi skal her høre mere om udbudsfasen på projektet, og hvordan det har dannet rammer for et godt cirkulært projekt.

Klaus Kellermann, chefkonsulent for bæredygtigt byggeri, Roskilde Kommune

 

12:00-13:00 Frokost

 

Eftermiddagen faciliteres af Lene Brix og Mikael Kenno Fogde

 

13:00-14:10 Case-arbejder, Workshop

Dagens undervisere har sammensat en opgave, som deltagerne stilles og skal løse i mindre grupper.

 

14:10-14:25 Pause

 

14:25-15:05 Præsentation af opgaveløsning

Hver gruppe har 10 minutter til at præsentere deres svar, resultater eller idéer fra opgaveløsningen.

 

15:05-15:45 Feedback på opgaveløsning

Dagens undervisere giver feedback på løsning af opgaven, og vi snakker om resultaterne m.v. i fællesskab.

 

15:45-16:00 Opsamling

Som afsluttende punkt, samler vi op på de sidste pointer fra dagen.

16:00 Afrunding og tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Undervisere

Lene Brix, CEO, MATTER bybrix

Lene Brix rådgiver offentlige organisationer og private virksomheder i udviklingsprocesser indenfor det byggede miljø. Hun har en særlig interesse i byggeri og forandringsprocesser, der tager hånd om de komplekse samfundsudfordringer, vi står overfor indenfor klima, sundhed og velfærd. Lene er desuden uddannet arkitekt MAA og MBA i cirkulær økonomi fra Henley Business School.

Mikael Kenno Fogde, ekstern juridisk konsulent, Bygherreforeningen

Mikael er selvstændig advokat og rådgiver Bygherreforeningen om reglerne for udbud og byggeri. Mikael er desuden sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud.

Oplægsholdere

Rolf Simonsen, programdirektør, Værdibyg

Rolf er programdirektør for brancheinitiativet Værdibyg, som er et samarbejde mellem Bygherreforeningen og byggeriets øvrige brancheorganisationer. Værdibyg har udgivet en række vejledninger om både bæredygtighed og udbud og Rolf er med i udarbejdelsen af den kommende vejledning ”Bæredygtighed i udbud”.

Klaus Kellermann, chefkonsulent for bæredygtigt byggeri, Roskilde Kommune

Klaus Kellermann er chefkonsulent for bæredygtigt byggeri i Roskilde Kommune og arbejder her med bl.a. bæredygtige byggematerialer, cirkulær økonomi og de klimamæssige konsekvenser af byggeri og anlæg. Klaus står bl.a. bag en CO2-beregninger ved genanvendelse af byggeaffald og overskudsjord i EU-projektet City Loops og byudviklingsområdet Musicon.