Hvilke materialer kan og bør man anvende i sit byggeri? Og hvilke erfaringer har vi hermed?

På dette seminar sætter vi fokus på flere typer af bæredygtige byggemateriale og erfaringer hermed. Du kan bl.a. blive klogere på LCA og bæredygtighedsledelse. Samtidig bliver du præsenteret for en række bæredygtige materialer, ligesom du får indblik i konkrete projekter og erfaringer med forskellige materialer, genbrug af materialer og bygninger samt arbejde med bæredygtige strategier.

Dagen igennem vil det være muligt for deltagerne at dele erfaringer med hinanden, ligesom vi i fællesskab diskuterer dagens hovedpointer og spørgsmål, der dukker op i løbet af dagen.

 

Seminaret er for dig, der er nysgerrig på, hvilke bæredygtige materialer der trender lige nu, og hvilke tanker du skal gøre dig, når du vælger materialer til dit bæredygtige projekt. Seminaret henvende sig særligt til byg- og anlægsherrer.

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion

Vi starter seminaret med en kort introduktion til dagens program. Derefter hilser vi på hinanden ved bordene inden dagens første oplæg.

Nadia Sander Strange, projektleder, Byggeriets Samfundsansvar

 

09:45-10:20 Materialevidenskab

Hvordan kan vi bygge med ’gamle’ håndværktraditioner – men på en ny måde? Og hvordan kan vi inkludere nye og radikale byggematerialer i de mere traditionelle byggemetoder? Det kigger vi nærmere på her, når Anne Beim gør os klogere på sine undersøgelser og erfaringer indenfor materialevidenskab, tektonik, og hvad man særligt skal være opmærksom på ved brug af biogene byggematerialer.

Anne Beim, professor og centerleder, Bygningskunst og teknologi, Det Kongelige Akademi

 

10:20-10:55 LCA og bæredygtighedsledelse

Før vi vælger materialer til projektet, er det vigtigt at have styr på, hvordan opbygningen af byggeriet skal struktureres, så vi er sikre på, at det hele hænger rigtigt sammen. Her er det derfor en god idé, at bygherren sørger for, at rådgiver har styr på processen og foretaget de nødvendige vurderinger af projektets potentialer allerede fra start. Og at bygherrer i samarbejde med rådgiver får taget de rigtige beslutninger tidligt i projektet om materialevalg og co2-forbrug på baggrund af analyser.

Amdi Schjødt Worm, chefspecialist, bæredygtighed, Arkitema

 

10:55-11:10 Pause

 

11:10-11:35 Biobaserede materialer: Hvad trender i dag?

Hvordan kan vores valg af byggematerialer bidrage til at nedbringe co2-regnskabet? Hos Havnens Hænder har man stort fokus på: biobaserede byggematerialer, at skabe sundt indeklima, og at bygninger skal kunne ånde. Men hvilke materialer trender mest i dag? Og hvad skal man have med i sine overvejelser, når man vælger materialer? Også ift. den social bæredygtighed. Vi får her et overblik over flere biobaserede materialer, hvad der ofte vælges i dag, og hvad vi skal fokusere på, hvis vi også vil imødekomme den sociale bæredygtighed.

Magnus Henriques, iværksætter, Havnens Hænder

 

11:35-12:20 Præsentation af materialer og debat

Oplæg og oplægsholdere annonceres snarest

 

12:20-13:20 Frokost

 

13:20-13:55 CLT i højde: B313 Climate Challenge Laboratory

Bygning B313 er et klimalaboratorium, hvor bæredygtighed, æstetik og arkitektonisk kvalitet forenes til at skabe fremtidens forskningsarkitektur. Store dele af laboratoriets bærende konstruktion er bygget i CLT og andre dele i beton. Vi skal her høre mere om den tidlige bæredygtighedsstrategi, planlægningen frem mod udførelsen, fokus på CO2-reduktion, hybridbyggeri, og hvordan et laboratoriebyggeri kan skabe både muligheder og udfordringer for projektets bæredygtige ambitioner.

Michael Werin Larsen, partner, Christensen og Co

 

13:55-14:30 Strategisk arbejde med bæredygtighed og materialevalg: Roskilde Kommune

Hvad kan vi gøre for at fremme arbejdet med bæredygtighed i større dele af vores projektportefølje? Hvad kan en overordnet bæredygtighedsstrategi hjælpe os med at nå i mål med? Og er materialevalg en vigtig del af sådan en strategi? Hos Roskilde Kommune arbejder man fokuseret med at skabe mere bæredygtigt byggeri – bl.a. gennem de to indsatsområder ’Cirkulær økonomi’ og ’Nedbringelse af udledning af CO2 fra kommunens eget byggeri’. Derudover har Kommunen fokus på at skabe tværgående samarbejder, udviklingsprojekter og innovationsprojekter. Vi skal her høre mere om Roskilde Kommunes strategiske arbejde med bæredygtighed, hvordan materialevalg i byggeriet spiller en rolle, og hvordan man kan skabe værdi på flere bundlinjer – særligt den grønne og sociale.

Klaus Kellermann, chefkonsulent, bæredygtigt byggeri, Roskilde Kommune

 

14:30-14:50 Pause

 

14:50-15:30 Materialitet og ressourcebevidsthed – hel- og delvis genanvendelse af bygninger

Hvordan identificerer og arbejder vi med de materielle og kulturhistoriske ressourcer, som den eksisterende bygningsmasse repræsenterer? Vi er med den aktuelle klima og ressourcekrise nødt til at overveje, om det er byggeriet eller byggesektorens adfærd, der skal være tidssvarende. Dette oplæg giver os et indblik i, hvordan vi kan bygge og byudvikle på en måde, der erstatter ’brug og smid væk-kulturen’ med ideen om at bygge videre på og med de ressourcer, der er.

Oplægsholder annonceres snarest

 

15:30-15:40 Afrunding og tak for i dag!