Arbejdsgrupper


Skal du være med til at rykke på netop din agenda i bygge- og anlægsbranchen?

Gennem foreningens arbejdsgrupper sætter vi den nyeste viden om bæredygtighed i spil, udfordrer hinanden på tværs af væredikæden i byggeriet og sætter gang i udvikling af fælles værktøjer, der trækker på den brede viden, der eksisterer i branchen. 

Har du lyst til at høre mere eller deltage i en af arbejdsgrupperne? Kontakt os på info@fbsa.dk eller find mere information om de forskellige grupper her.