Bestyrelse


Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6 personer, der vælges på foreningens generalforsamling blandt medarbejdere hos medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer virker i bestyrelsen for foreningens interesser som helhed, og møder derved ikke med mandater fra bestemte medlemsgrupper. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal generalforsamlingen sikre, at der i bestyrelsen er bred repræsentation for medlemsvirksomhederne, herunder at synspunkter fra de største bygherretyper er repræsenterede. 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal komme fra bygherrevirksomheder og de øvrige 3 fra rådgivere og entreprenørvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består af:

  • Palle Adamsen, administrerende direktør i Lejerbo (formand)
  • Cecilie Schwartz Førby, Udbudschef i Odense  Kommune
  • Lone Wiggers, partner i C.F. Møller
  • Marianne Madsen, byggedirektør i Orbicon
  • Martin Manthorpe, direktør i NCC
  • Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By og Byg