Jobopslag: Sekretariatsleder til Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) søger en dynamisk og visionær sekretariatsleder, som skal fortsætte foreningens gode arbejde i forhold til at understøtte, at samfundsansvar bliver et naturligt fundament for sund konkurrence for virksomheder og organisationer i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

FBSA startede i 2014 og består i dag af mere end 90 offentlige og private medlemsvirksomheder. Foreningen har i de seneste år været drevet af en projektleder, en ekstern konsulent og en aktiv bestyrelse og har formået at sætte nogle vigtige aftryk i byggeriet. Heriblandt værktøjer til at skabe gode arbejdsvilkår på byggepladserne, et testværktøj til at måle sin performance på Corporate Social Responsibility og input til fremtidens cirkulære forretningsmodeller.

Ansvar og arbejdsopgaver
Nu ønsker foreningen at styrke sekretariatsfunktionen ved at ansætte en sekretariatsleder, som kan tegne foreningen udadtil, videreudvikle den strategiske retning for de kommende års arbejde og varetage den daglige drift.

Den nye sekretariatsleder skal være foreningens talerør og sørge for, at den får en stemme i byggebranchen. Han eller hun skal sammen med foreningens bestyrelse skitsere nye udviklingsmuligheder i form af fx nye projekter, nye initiativer eller indsatser. Det kan være alt lige fra identifikation af barrierer eller forretningspotentialer for samfundsansvar i branchen, udvikling af nye best practice i forhold til at undgå social dumping samt planlægning og gennemførelse af forskellige former for events.

Den nye sekretariatsleder vil få ansvaret for foreningens daglige medlemsaktiviteter, som fx at rekruttere og fastholde nye medlemmer, søge nye projekter og styre og udvikle foreningens økonomi i en fortsat positiv retning. Desuden vil det være en vigtig opgave at engagere medlemmerne og betjene foreningens bestyrelse.

Om dig
Vi regner med, at du kommer fra en lignende stilling i en anden organisation eller forening eller har arbejdet med byggeri, CSR og foreningsudvikling som ekstern konsulent. Du har en solid erhvervsbaggrund, og vi ser meget gerne, at du har erfaring som leder og har arbejdet med bestyrelsesbetjening.

Du har en relevant videregående uddannelse inden for fx kommunikation, samfund eller byggeri og har en stor lyst til at påvirke og udvikle byggebranchen til i endnu højere grad at tage ansvar for det omkringliggende samfund.

Du skal være en god formidler både i skrift og tale og kunne levere klare budskaber både foran tilhørere og på møder. Du må gerne have erfaring med at formulere en strategi og få den omsat i praksis, ligesom det er en fordel, at du har arbejdet med ekstern funding. Da meget af foreningens arbejde er baseret på engagement og inddragelse, som udmøntes i konkrete værktøjer, må du også gerne have gode evner som procesfacilitator og være god til at opbygge relationer.

Som person er du udadvendt og netværksskabende, og du formår at perspektivere og balancere forskellige aktørers synspunkter og dagsordener.

Om os
Du vil formelt blive ansat i Bygherreforeningen, der driver sekretariatet for FBSA. Vi har til huse i det smukke Bygningskulturens Hus i Nyboder midt i København.

Her vil du blive en del af et fagligt fællesskab på 14 søde og dygtige kolleger, som alle er beskæftigede med udvikling af byggebranchen. Medarbejderne her vil fungere som dine kolleger i det daglige og vil kunne støtte dig i forhold opgaveløsninger inden for bl.a. økonomi, kommunikation og projektledelse. Desuden kan der hentes bistand fra eksterne konsulenter i et mindre omfang.

Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt – senest 1. august 2018.
I ansættelsen indgår pensionsordning med sundhedsforsikring og 6 ugers ferie.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 23. maj 2018, men vi vurderer ansøgninger løbende, så send os din ansøgning og CV hurtigst muligt på info@byggerietssamfundsansvar.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 22. Løn forhandles efter kvalifikationer.

Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar organiserer virksomheder og organisationer på tværs af værdikæden i byggebranchen. Vi arbejder ud fra, at bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og ”good governance” er kilden til værdiskabelse for den enkelte organisation. Det skærper medlemmernes innovationsevne og konkurrencekraft, at være på forkant med kundernes og samfundets forventninger. Og det gør dem mere robuste, hvis de kommer under pres fra omverdenen.

Foreningens afsæt er et charter, der i seks principper oversætter internationale retningslinjer for samfundsansvar til den danske bygge- og anlægssektor. Foreningens målsætning er at udbrede charteret i branchen, inspirere til god praksis og udvikle relevante redskaber, der nemt og effektivt kan tages i brug af medlemsorganisationerne.

Vil du vide mere?
Kontakt Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen på mail hu@bygherreforeningen.dk eller på telefon 53586674.